Įeiti
Publikuota: 2021-05-06. Atnaujinta: 2021-05-06

Esamas AB „Klaipėdos energija“ prijungimo taškas prie UAB „Miesto energija“ sistemos neužtikrina abipusio parduodamos šilumos srauto


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp AB „Klaipėdos energija" ir UAB „Miesto energija", nutarė, jog UAB „Klaipėdos energija" prašymas įpareigoti UAB „Miesto energija" pateikti AB „Klaipėdos energija" pasirašyti šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį yra nepagrįstas.

AB „Klaipėdos energija" prašė VERT įpareigoti UAB „Miesto energija" pasirašyti šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kad galėtų parduoti šilumą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje. AB „Klaipėdos energija" savo prašymą grindė tuo, kad jau yra prisijungusi prie UAB „Miesto energija" valdomos šilumos tiekimo sistemos Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.

VERT ginčo vertinimo metu nustatė, kad AB „Klaipėdos energija" kreipimesi nurodytas jau esamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas neužtikrintų šilumos energijos tiekimo vienu metu į abi puses, t. y. UAB „Miesto energija" negalėtų tuo pačiu metu ir parduoti šilumos, ir supirkti šilumos iš AB „Klaipėdos energija". VERT vertinimu, ir UAB „Miesto energija" siūlomas prisijungimo prie UAB „Miesto energija" šilumos perdavimo tinklų taškas dėl planuojamų sklendžių uždarymo sukeltų grėsmę nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos tiekimui Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos vartotojams.  

Įvertinusi šias aplinkybes, VERT atmetė AB „Klaipėdos energija" prašymą, nes šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų yra prijungti tik iš dalies. Tik šilumos tiekėjui ir nepriklausomam šilumos gamintojui užbaigus visus prijungimo darbus, šalys galėtų pasirašyti šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.