Įeiti
Publikuota: 2021.04.13. Atnaujinta: 2021.04.13

Baigtas AB „Suskystintos dujos“ neplaninis patikrinimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad centralizuotai suskystintas naftos dujas (SND) tiekianti AB „Suskystintos dujos" laikytųsi nustatytų reikalavimų energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių eksploatavimui bei priežiūrai, atliko bendrovės neplaninį patikrinimą ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus:

ne vėliau kaip per 2 mėn. pranešti avarinės pagalbos telefono numerį (8- 614) 52004 vartotojams ir paskelbti viešai*;

ne vėliau kaip per 6 mėn. bendrovė turės nuvalyti rūdis nuo korozijos pažeistų rezervuarų apsauginių gaubtų, aptvėrimų ir juos nudažyti, pakeisti naujais netinkamus įspėjamuosius draudžiamuosius ženklus, atlikti požeminio plieninio dujotiekio izoliacijos būklės patikrą;

taip pat bendrovė įpareigota pakoreguoti atskirų avarinių tarnybų nuostatus, nustatant struktūrą, darbuotojų darbo  laiką ir kt., bei sukomplektuoti  avarinės  tarnybos  automobilius,  kad, gavę pranešimą apie avariją, darbuotojai į įvykio vietą nuvyktų ne vėliau kaip per 1 val., avarinės paraiškos būtų priimamos ir avarijos lokalizuojamos visą parą be išeiginių;

ne vėliau kaip per 8 mėn. parengti priemonių planą pagal kiekvienos skirstymo sistemos adresą su konkrečiais įvykdymo terminais, siekiant užtikrinti elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių veikimą ir imtis priemonių jo įgyvendinimui;  pareikalauti iš asmenų, atsakingų už pastatų renovaciją, atitraukti dujotiekio įvadus, kad jie atitiktų nustatytus reikalavimus**;

rekomenduota pasirašyti  dujų  pirkimo‒pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, su kuriais tokios sutartys nepasirašytos, instruktuoti vartotojus apie saugų dujų vartojimą ir kt.  

Patikrinimo metu buvo įvertinta, ar bendrovė pagal sutartis vykdo daugiabučiuose namuose eksploatuojamų vidaus dujotiekių techninę priežiūrą, tinkamai eksploatuoja centralizuotai tiekiamų SND  įrenginius ir skirstomuosius dujotiekius. 

Taip pat patikrinta 10 proc. daugiabučių namų bendrųjų dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo būklė. Nustatyta, kad nei vieno daugiabučio namo valdytojas nėra sudaręs sutarties su kvalifikuota tarnyba dėl bendrųjų dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo*, kai kuriais atvejais nustatyti nesandarumai bendrosiose ir vartotojų dujų inžinerinėse sistemose – daugiabučių namų valdytojams surašyti nurodymai.

* Suskystintųjų  naftos  dujų  įrenginių  eksploatavimo  taisyklės,  patvirtintos  LR energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277;

** Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-08 posėdžio medžiaga galite ČIA.