Įeiti
Publikuota: 2021-05-14. Atnaujinta: 2021-05-14

VERT: per metus biokuro kaina biržoje sumažėjo 5,9 proc.


Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2021 m. I ketv. siekė 130,67 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., mažėjo 5,9 proc.

Energijos gamintojams 2021 m. I ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 11,4 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/tne), 2018 m.–2021 m. I ketv. 

biokuro ataskaita 1 pav.JPG

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. I ketv. siekė 15,68 proc., arba 19,09 Eur/tne, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16,29 proc., arba 21,92 Eur/tne. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal dvišales sutartis) ir kt.

2021 m. I ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Klaipėdos apskrityje – 140,85 Eur/tne, mažiausia – Vilniaus apskrityje (121,76 Eur/tne).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG).

2021 m. I ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 89,3 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2020 m. I ketv. – 69,6 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (61,9 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2021 m. I ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 182 939,83 tne biokuro už 23,90 mln. Eur.

2021 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 2249 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 96,7 tūkst. tne. Palyginus su 2020 m. I ketv., sudaryta 51,1 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 17,1 proc. didesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. I ketv. biokuro rinkoje veikė 198 dalyviai (69 pirkėjai ir 129 pardavėjai), palyginimui, 2020 m. I ketv. – 203 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis mažėjo nuo 13,25 proc. 2020 m. I ketv. iki 12,93 proc. 2021 m. I ketv. (96,4 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. I ketv. – 123,63 Eur/tne, pagal dvišales sutartis – 109,32 Eur/tne. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 35,39 proc. rinkos.

2 pav. 2021 m. I ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

biokuro ataskaita 2 pav.JPG

Išsamiai susipažinti su 2021 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite čia.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.