Įeiti
Publikuota: 2021-05-17. Atnaujinta: 2021-05-17

VERT skelbia gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2020 m. II pusm. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą (atsisiųskite). Ataskaitoje pateikiami svarbiausi sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliai, taip pat informacija apie prekybą biržoje bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2020 m. II pusm. rodikliai:

Importas

2020 m. II pusm. importuota 15 343 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,75 proc. mažiau nei 2019 m. II pusm.

 • Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos, palyginus su 2019 m. II pusm., mažėjo 18,02 proc. ir sudarė 101,072 mln. Eur, vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina – 10,89 Eur/MWh (27,96 proc. mažesnė nei 2019 m. II pusm.).

 

Perdavimas, skirstymas ir SGD pakartotinis dujinimas

 • 2020 m. II pusm. gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12 549 GWh ir išliko panašios kaip ir 2019 m. II pusmetį, kuomet tranzito apimtys siekė 12 529 GWh.
 • Per 2020 m. II pusm. perdavimo sistema buvo transportuota 30 572 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,04 proc. daugiau nei 2019 m. II pusm., perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 20,983 mln. Eur (9,10 proc. didesnės nei 2019 m. II pusm.).
 • 2020 m. II pusm. į kitas ES šalis perduotas gamtinių dujų kiekis sudarė  5 435 GWh, t. y. 13,49 proc. daugiau palyginus su 2019 m. II pusm.
 • 2020 m. II pusm. paskirstyta 4 168 GWh gamtinių dujų, t. y. 13,63 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais, skirstymo veiklos pajamos sudarė 19,677 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. II pusm., buvo 10,52 proc. didesnės.
 • Vykdydamas SGD pakartotinio dujinimo veiklą, SGD operatorius 2020 m. II pusm. išdujino 10 851 GWh gamtinių dujų, t. y. 20,41 proc. mažiau nei 2019 m. II pusm. ir gavo 21,265 mln. Eur pajamų, arba 39,66 proc. mažesnes pajamas nei 2019 m. II pusm., kuomet pajamos sudarė 35,239 mln. Eur.
 • Perkrovos paslaugų SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius 2020 m. II pusm. nevykdė.

 

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2020 m. II pusm., palyginti su 2019 m.
  II pusm., parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 2,30 proc., t. y. nuo 9 871 GWh iki
  10 097 GWh.
 • Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2020 m. II pusm. gavo 40,437 mln. Eur pajamų, arba  22,73 proc. mažiau nei 2019 m. II pusm.

UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 3 352 GWh gamtinių dujų, t. y.  daugiau kaip 3 kartus daugiau nei 2019 m. II pusm.

 

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 3 448 GWh gamtinių dujų, t. y. 15,13 proc. daugiau nei 2019 m. II pusm.: tiekimas nebuitiniams vartotojams padidėjo 17 proc., o buitiniams vartotojams – 10,75 proc.
 • Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2020 m. II pusm. gavo 75,121 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2019 m. II pusm., šių pajamų dydis sumažėjo 10,82 proc.

 

Kiti rodikliai

 • Lietuvos Respublikoje 2020 m. II pusm. gamtinių dujų suvartojimas siekė 12 488 GWh, t. y. 14,62 proc. daugiau nei 2019 m. II pusm., kuomet buvo suvartota 10 896 GWh gamtinių dujų.
 • 2020 m. II pusm. perdavimo sistemos operatorius investavo 48,884 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai investavo 17,290 mln. Eur. Gamtinių dujų tiekimo leidimus turinčios įmonės investicijų neatliko.

 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.