Įeiti
Publikuota: 2021.05.27. Atnaujinta: 2021.05.27

Baigtas UAB „Prienų energija“ planinis patikrinimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi UAB „Prienų energija" (nuo 2015 m. spalio 15 d. UAB „Trakų energija") planinį veiklos patikrinimą, nustatė neatitikimus bendrovės 2013 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. reguliuojamos veiklos ataskaitose bei konstatavo bendrovės papildomai gautas pajamas dėl investicijų grąžos viršijimo – Prienų padalinio papildomai gautos pajamos sudaro 173 850 Eur, o Trakų padalinio papildomai gautos pajamos – 92 894 Eur.

Atsižvelgus į tai, kad bendrovė Prienų rajone šilumos teikimo veiklos nebevykdo, nuspręsta apie Prienų padalinio papildomai  gautas pajamas dėl viršytos investicijų grąžos (173 850 Eur), tai pat apie bendrovės papildomai gautas pajamas dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro sąnaudų skirtumo (125 620 Eur) informuoti Prienų rajono savivaldybę.

Bendrovės Trakų padalinio papildomai gautas pajamas dėl investicijų grąžos viršijimo (92 894 Eur) VERT įvertins nustatydama bendrovės šilumos bazinę kainą.

Papildomai VERT nusprendė įpareigoti bendrovę, rengiant reguliuojamos veiklos ataskaitas atsižvelgti į patikrinimo metu nustatytas neatitiktis teisės aktų reikalavimams.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-21 posėdžio medžiaga galite ČIA.