Įeiti
Publikuota: 2021-12-23. Atnaujinta: 2021-12-23

VERT pakeitė taisykles, susijusias su Alternatyviųjų degalų ir Energetikos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymų nuostatomis


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Sankcijų skyrimo taisykles ir Energijos vartojimo  efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimų tikslas – papildyti taisykles nuostatomis, susijusiomis su sankcijų skyrimu už Alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimus, taip įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintą įpareigojimą.

Sankcijų skyrimo taisyklėse atlikti šie pakeitimai:

  • Įtvirtintos sankcijos ir jų skyrimo tvarka degalų tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą.

  • Numatyta, kad sankcijos skyrimo procedūra pradedama ne protokolo  surašymu, o pranešimo dėl galimai padaryto ar daromo pažeidimo išsiuntimu.

  • Taisyklėse punktai, susiję su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo  įstatymo pažeidimais, pripažinti netekusiais galios, perkeliant juos į Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisykles.

Energijos vartojimo  efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklėse atlikti šie pakeitimai:

  • Nustatyti atvejai, kai pažeidimo nagrinėjimo procedūra nepradedama.

  • Numatyta sankcijos skyrimo tvarka.

  • Atsisakyta pažeidimo nagrinėjimo išvados ir numatyta, kad VERT posėdyje apsvarsčius pažeidimo nustatymo klausimą paprastai tame pačiame posėdyje svarstomas ir sankcijos skyrimo klausimas. Sprendimas dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytos sankcijos skyrimo gali būti atidedamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui nuo pažeidimo nustatymo dienos.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-23 posėdžio medžiaga galite ČIA