Įeiti
Publikuota: 2021-12-29. Atnaujinta: 2021-12-29

VERT pritarė UAB „Biržų vandenys“ investicijomsValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Biržų vandenys“ 2020 metų faktiškai įgyvendintas ir 2021–2023 metų planuojamas įgyvendinti investicijas, kurių bendra vertė yra 3450,95 tūkst. Eur. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir bendrovės nuosavomis lėšomis (įskaitant paskolą).

Siekdama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, kokybę ir nepertraukiamumą bei sistemos efektyvumą, bendrovė investavo į vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rekonstrukciją, įrangos atnaujinimą  Biržų mieste ir rajone.

Biržų miesto Parodos, K. Binkio, Vėjo, Draugystės, Taikos, Respublikos, M. ir J. Yčių, Dvaro, Kęstučio, Kilučių, Liepų, Alyvų, Saločių, Tujų gatvėse bus nutiesta 3,3 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,5 km naujų nuotekų tinklų. Prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų prisijungti galimybę turės 146 gyventojai, prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų – 172 gyventojai. Numatyta pastatyti ir 2 nuotekų siurblines bei 1 nuotekų kėlyklą. Tai leis išspręsti nepakankamo nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto gyventojams, mažins aplinkos taršą centralizuotai netvarkomomis nuotekomis.

Biržų mieste, Plento g. bus rekonstruota apie 1 km geriamojo vandens tiekimo tinklų ir 816 m nuotekų tinklų. Esami vandentiekio bei nuotekų tinklai yra nepakankamo hidraulinio pralaidumo, iš vidaus padengti nuosėdomis bei yra pralaidūs infiltracijai. Rekonstravus vandens tiekimo ir nuotekų tinklus 70 gyventojų bus pagerinta vandens tiekimo ir 100 gyventojų nuotekų surinkimo paslaugų kokybė. 

Siekiant gyventojams užtikrinti kokybišką, nepertraukiamą ir saugų geriamojo vandens tiekimą Vabalninko mieste, Biržų rajone, numatyta nutiesti 3,386 km nuotekų tinklų ir 2,556 km vandentiekio tinklų bei pastatyti 3 siurblines, suteikiant galimybę prie centralizuotos sistemos prisijungti 79 būstams. Bendrovė investavo ir į naują gręžinį ir nugeležinimo įrenginius. Siekiant išvengti aplinkos taršos nevalytomis nuotekomis, Vabalninko mieste bus statomi nuotekų valymo įrenginiai.

Bendrovė 2021–2022 m. numato vykdyti atšakų nuo gatvės iki sklypo ribos įrengimo darbus Gedimino, Alyvų, Ramunių, Jaunimo, Respublikos gatvėse, Biržuose. Tiesiant pagrindines trasas iki 2013 m. ne visi gyventojai buvo išreiškę norą jungtis prie centralizuotų tinklų, jiems nenutiestos atšakos nuo pagrindinės trasos iki sklypo ribos, tačiau pasikeitus gyventojams ar gyvenimo poreikiams ir siekiant mažinti aplinkos taršą nuotekomis, bendrovė nuties atšakas bei sudarys galimybę prie vandens tiekimo tinklų prisijungti 20 būstų, o prie nuotekų tinklų – 18 būstų.

Išsamiai susipažinti su 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​