Įeiti
Publikuota: 2021-03-01. Atnaujinta: 2021-03-01

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių energetikos inovacijas, įgyvendinimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia teisės aktų projektų paketą, kurių nuostatos skatintų ūkio subjektus veikti bandomojoje ir ne bandomojoje* energetikos inovacijų aplinkoje. Viešoji konsultacija vyks iki kovo 31 d. (imtinai):

naujos redakcijos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą  

naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodiką

naujos redakcijos Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką 

naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką

naujos redakcijos Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką

 • naujos redakcijos Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką

naujos redakcijos Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą

naujos redakcijos Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą

naujos redakcijos Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą

 • naujos redakcijos Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą

naujos redakcijos Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką

Esminiai pakeitimai:

- Ūkio subjektui į reguliuojamą kainą įskaičiuojama vienkartinė papildoma dedamoji, skirta padengti ne didesnei nei pusė inovacijų vertės daliai, tačiau neviršijanti 0,5 proc. nuo ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų.

- Ūkio subjekto bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje diegiamai inovacijai pasiteisinus, turto vertės dalis, sukurta ūkio subjekto lėšomis, priskiriama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams), šiai turto daliai penkerius metus skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos skatinimas.

-  Ūkio subjektui, diegiančiam inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, vartotojams grąžinamos visos ūkio subjekto per kainą įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu.

- Ūkio subjekto reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) leidžiama priskirti tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudas, sudarančias ne daugiau kaip 0,05 proc. ūkio subjekto atitinkamos reguliuojamos veiklos sąnaudų.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. kovo 31 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

*Bandomoji energetikos inovacijų aplinka – visuma priemonių, kurios asmenims leidžia realioje aplinkoje laikinai diegti ir išbandyti naudą visuomenei teikiančias energetikos inovacijas, ribojant tokios asmenų veiklos mastą ir taikant kitas vartotojų ir visuomenės interesų apsaugos priemones.