Įeiti
Publikuota: 2021.03.04. Atnaujinta:

VERT: suderintos ESO investicijos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) 2020 m. investicijų projektus gamtinių dujų sektoriuje, kurių bendra vertė yra ne didesnė nei 5 624 tūkst. Eur, elektros energetikos sektoriuje – ne didesnė nei 31 258, 34 tūkst. Eur.

Pagrindiniai darbai gamtinių dujų sektoriuje: bendrovė numatė rekonstruoti apie 2,5 km skirstomųjų dujotiekių, atlikti dujų slėgio reguliavimo įrenginių rekonstrukciją, taip pat rekonstruoti 46 susidėvėjusias katodines stotis, katodinės saugos įrenginius, siekiant užtikrinti apsaugą nuo korozijos, atnaujinti telemetrijos ir ryšio sistemos, taip pat vartotojų patogumui tobulinama savitarnos sistema ir kt. Pagrindiniai darbai elektros energetikos sektoriuje – 35-6 kV elektros tinklų modernizavimas ir atnaujinimas.

VERT pakartotinai suderino 2016–2018 m.investicinio projekto „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą" faktinę vertę, atsižvelgiant į tai, kad projektui iš ES fondų skirta mažesnė paramos dalis – 47 proc., vietoj planuotų 50 proc. Suderinta projekto vertė – 2 167 528 Eur,  iš kurių 1 028 711 Eur finansuojama naudojant ES struktūrinių fondų paramą. Įgyvendinus projektą buvo sužiedinta 14 objektų (bendras dujotiekių ilgis apie 24 km), kurie užtikrina saugų, patikimą ir nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą.

Taip pat VERT pakartotinai suderino 2019 m. ESO investicijų, kurios nebuvo anksčiau suderintos arba viršijo suderintą vertę daugiau nei 10 proc., faktinę sumą – iš viso  8 231,50 tūkst. Eur elektros energetikos sektoriuje ir 2 669 tūkst. Eur gamtinių dujų sektoriuje.

VERT suderintos investicijos gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą didina 0,12 Eur/MWh arba 2,4 proc., elektros energijos skirstymo kainos viršutinę ribą – 0,022 ct/kWh arba 0,70 proc.

AB „Energijos skirstymo operatorius" privalo pateikti VERT investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai investicijas, kurių vertė mažesnė nei 3,5 mln. Eur, teikia derinti VERT bendru sąrašu, elektros skirstomųjų tinklų operatoriai – mažesnes nei 1,5 mln. Eur investicijas. Gamtinių dujų įmonės bendru sąrašu derina investicijų projektus, kurių vertė mažesnė, negu 2 mln. Eur.

 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-03-04 posėdžio medžiaga galima ČIA.