Įeiti
Publikuota: 2021.03.23. Atnaujinta:

VERT teikia viešajai konsultacijai Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisykles


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklių PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. kovo 31 d. (imtinai).

Esminės nuostatos:
asmenims, siekiantiems gauti leidimą verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla, nustatyti privalomi finansiniai, technologiniai ir vadybiniai reikalavimai;
reglamentuota tvarka, kaip vertinamas finansinis, technologinis ir vadybinis pajėgumas;
detalizuotas dokumentų,  kuriuos reikia pateikti norint gauti leidimą verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla, sąrašas;
numatyta, kad pakartotinis kompetencijos vertinimas atliekamas, kai paaiškėja, kad prašyme išduoti leidimą pateikti klaidingi duomenys, esant teisės aktų pasikeitimams, taip pat gavus skundų dėl atestavimo veiklos, bet ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

Planuojama, kad Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklės įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

**********

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. kovo 31 d. (imtinai).
• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".