Įeiti
Publikuota: 2021.03.02. Atnaujinta:

VERT: kuriamas mechanizmas, esant poreikiui užtikrinti patikimą energetikos sistemos veikimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB parengtus Pajėgumų aukcionų nuostatus.

„Patvirtinus Pajėgumų aukcionų nuostatus, Lietuvoje iš anksto sukuriamas mechanizmas pajėgumų aukcionų organizavimui, kurio diegimas Lietuvoje būtų pradėtas tik esant jo poreikį pagrindžiančiai atnaujintai Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo studijai ir Europos Komisijos suderinimui dėl valstybės pagalbos", – sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.

Pajėgumų aukcionai – viena iš priemonių, kuri, priklausomai nuo atliktos Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo studijos rezultatų, galėtų būti pradėta įgyvendinti Lietuvoje ir skatintų konkurencija pagrįstų elektros energijos pajėgumų, būtinų užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą šalyje, atsiradimą.

Pagal patvirtintus nuostatus LITGRID AB galėtų vykdyti trijų rūšių pajėgumų aukcionus: išankstinį, pagrindinį ir papildomą. Organizuojami aukcionai būtų technologiškai neutralūs, t. y. juose galės dalyvauti elektros energijos gamybos, kaupimo (pvz., baterijos) bei nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai.

Išankstinio aukciono metu bus atrinkti kitos ES valstybės narės (užsienio) asmenys su pigiausiais pasiūlymais, kurie įgis teisę dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje ir vėliau – galės  dalyvauti pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione kartu su Lietuvos Respublikos pajėgumų aukcionų dalyviais. Ši schema  užtikrins  didesnį skaičių aukciono dalyvių, kurie, teikdami savo pasiūlymus vienodomis konkurencinėmis sąlygomis, konkuruos dėl paskirstomų pajėgumų aukcione.

Pagal  Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo studiją Pagrindiniame pajėgumų mechanizmo aukcione būtų siekiama įsigyti pakankamą galių kiekį užtikrinti elektros energetikos sistemos adekvatumą.  Tuo atveju, jei pagrindinio aukciono metu nebus užsakomas reikalingas galių kiekis, būtų organizuojamas papildomas aukcionas.

Planuojama, kad sprendimai dėl Pajėgumų mechanizmo diegimo Lietuvoje perspektyvų būtų priimti atlikus adekvatumo studiją pagal ES Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. spalio 2 d. patvirtintos Europos išteklių adekvatumo vertinimo nustatė adekvatumo vertinimo reikalavimus.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.