Įeiti
Publikuota: 2021-03-02. Atnaujinta:

VERT skelbia PSO perkrovos pajamų ataskaitą už 2020 metus


​Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB 2020 m. gautos  perkrovos* pajamos sudaro beveik 32,4 mln. Eur (2019 m. – 27,4 mln. Eur) – skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2020 m. perkrovos pajamų ataskaitoje (atsisiųskite).

Nacionalines energetikos reguliavimo institucijas kasmet apibendrinti ir paskelbti perdavimo sistemų operatorių (PSO) perkrovos pajamas ir jų panaudojimą įpareigoja 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau – Reglamentas), ši ataskaita taip pat teikiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER).

LITGRID AB perkrovos pajamos susidaro dėl elektros energijos didmeninės rinkos susiformavusių kainų skirtumo skirtingose Europos Sąjungos šalių prekybos elektros energija zonose, kurios ribojasi su Lietuvos elektros energijos prekybos zona. Didžiausias perkrovos pajamas LITGRID AB 2020  m. gavo dėl elektros energijos kainų skirtumo, susidariusio tarp Lietuvos ir Švedijos zonų (daugiau nei 20,9 mln. Eur). Susidariusią sumą perdavimo sistemos operatoriams išmoka biržos operatorius.

Pagal Reglamento reikalavimus perdavimo sistemos operatoriaus gautos perkrovos pajamos pirmiausia turi būti nukreiptos investicijoms į perdavimo sistemą, t. y. tarpsisteminių jungčių statybai, vidaus tinklų stiprinimui ir kt., siekiant užtikrinti ES elektros rinkos integraciją ir vystymąsi.

LITGRID AB gautas perkrovos pajamas skyrė pajėgumų valdymo mechanizmams finansuoti, kad būtų rinkai pasiūlytas ne mažesnis nei perdavimo sistemos operatoriaus tarpsisteminėse jungtyse išduotas paskirstytų pajėgumų dydis** ir investicijoms į perdavimo tinklą.

Atsižvelgiant į būsimas didelės svarbos bei apimties Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytas investicijas, nepanaudotos sukauptos perkrovos pajamos – 62,5 mln. Eur – ateityje bus naudojamos sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto finansavimui.

 

* Perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų prekiauti tarp tinklo rajonų, nes dėl jų būtų padarytas didelis poveikis fiziniams srautams per tinklo elementus, kurie tokių srautų išlaikyti negali.

** Reglamento 19 str. 2(a) ir 2(b) punktai: užtikrinti, kad paskirstytais pajėgumais iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti, įskaitant kompensaciją už pralaidumo garantijos nesilaikymą, arba išlaikyti / didinti tarpzoninius pajėgumus, optimizuojant esamų jungiamųjų linijų naudojimą su kitais perdavimo sistemos operatoriais suderintais taisomaisiais veiksmais.