Įeiti
Publikuota: 2021-11-15. Atnaujinta: 2021-11-15

Papildyta Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad reguliuojamų paslaugų (produktų), dėl kurių vyksta aukcionai, atveju investicijų grąžos viršijimo dydis, susidaręs dėl prognozuojamų ir faktinių paslaugos sąnaudų neatitikimo, būtų grąžintas vartotojams, patikslino Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką.

Priimant metodiką nebuvo įvertintas atvejis, kad rinkos dalyvis ataskaitiniu laikotarpiu pateikęs kainos pasiūlymą aukcione mažesne kaina nei VERT nustatyta reguliuojamos paslaugos kainos viršutinė riba, iš minėtos reguliuojamos paslaugos gali faktiškai gauti didesnę investicijų grąžą nei VERT nustatyta leistina protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža dėl prognozuojamų ir faktinių sąnaudų neatitikimo.

Patikslinus metodiką, susidaręs protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimo dydis, nulemtas netikslių sąnaudų prognozių lyginant su faktiškai patirtomis reguliuojamos paslaugos sąnaudomis, bus grąžinamas vartotojams.

VERT nusprendė, kad šis nutarimas bus taikomas nustatant 2022 metų ir vėlesnių laikotarpių antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo ir tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugų kainos viršutines ribas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.