Įeiti
Publikuota: 2021-07-12. Atnaujinta: 2021-07-12

VERT: liepos mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Liepos mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,15 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su birželio mėn., kilovatvalandės kaina mažėja 0,48 proc., per metus (2021 m. liepa / 2020 m. liepa) – kilovatvalandės kainos pokytis 19,25 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

2021-07 vidutinė šilumos kaina.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. liepos mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. gegužės mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. liepos mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gegužės mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 124,64 Eur/tne – 6,40 proc. didesnė nei į 2021 m. birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. balandžio mėn. biokuro kaina (133,17 Eur/tne).

Per metus (2021 m. gegužė / 2020 m. gegužė) biokuro kaina didėjo 8,87 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 59,50 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos gegužės liepai.png

Pirktos šilumos kainos

2021 m. liepos mėn., palyginus su birželio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėjo 12,70 proc.: nuo 1,26 ct/kWh birželio mėn. iki 1,10 ct/kWh liepos mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

aukcionai liepa.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų liepos mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. birželio mėn. ir liepos mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

  • Kauno vartotojams liepos mėn. šilumos kaina mažėja dėl bendrovės valdybos sprendimu nustatytų papildomų šilumos kainos dedamųjų, bendrai mažinančių šilumos kainą 0,72 ct/kWh bei dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos. Papildoma šilumos kainos dedamoji nustatyta siekiant greičiau grąžinti vartotojams ankstesniais laikotarpiais gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties. Taip pat vartotojams grąžinamos VERT atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytos bendrovės į šilumos kainą nepagrįstai įskaičiuotos šilumos įsigijimo sąnaudos.

  • Klaipėdos vartotojams liepos mėn. šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
  • Panevėžio vartotojams šilumos kaina nežymiai mažėja dėl gegužės mėn. pigiau įsigyto biokuro.
  • Šiaulių vartotojams liepos mėn., palyginus su birželio mėn., šilumos kaina nekinta.
  • Vilniaus vartotojams liepos mėn. šilumos kaina nežymiai didėja dėl gegužės mėn. brangiau įsigyto biokuro.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

2021-07_5 miestų kainos.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje liepos mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija" aptarnaujami vartotojai (2,76 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,74 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Liepos mėn. šilumos kainos, palyginus su birželio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

  • UAB „Fortum Švenčionių energija" tiekiamos šilumos kaina didėja 15,28 proc. (0,88 ct/kWh su PVM) dėl personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, taip pat sumažėjo bendrovės tiekiamos šilumos  suvartojimas.
  • Šilutės rajono savivaldybės tarybai nustačius UAB „Šilutės šilumos tinklai" šilumos kainos dedamąsias, bendrovės aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 11,73 proc. (0,55 ct/kW h su PVM). Perskaičiuotoje kainoje įvertinta investicijų grąža, įskaičiuotos didesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir personalo sąnaudos.
  • Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams dėl gegužės mėn. brangusių gamtinių dujų šilumos kaina didėja 10,75 proc. (0,49 ct/kWh su PVM).
  • Dėl gegužės mėn. pigiau įsigyto biokuro, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 5,56 proc. (0,43 ct/kWh su PVM), UAB Ignalinos šilumos tinklai – mažėja 4,80 proc. (0,34 ct/kWh su PVM).

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

 5 pav. 2021 m. liepos mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

LT kainos ir kuras 2021-07.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginus su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. liepos mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,26 proc., gamtinės dujos – 27,29 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)

Kuro struktūra 2021-07.png