Įeiti
Publikuota: 2021-07-22. Atnaujinta: 2021-07-22

VERT patikslino ESO persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nustatymo paslaugų įkainių taikymo sąlygas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patikslino AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) teikiamų elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo paslaugų įkainių taikymo sąlygas. Patys įkainiai nekeičiami, lieka galioti tokie pat, kokie buvo suderinti 2018 metais, vėliau bendrovė planuoja pateikti informaciją įkainių perderinimui.

Paslaugų pavadinimaiFiksuotas įkainis Eur  be PVM
Elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimas, apribojimas arba atnaujinimas:
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo skaitiklio
18,32
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims, panaudojant automobilį su pakėlimo aikštele
86,49
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele

51,29

 

Įkainiai taikomi vartotojui:

 • kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas dėl jo skolos už suvartotą elektros energiją, suteiktą elektros energijos persiuntimo ar už kitas su tuo susijusias paslaugas;
 • kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas dėl nesudarytos sutarties dėl elektros energijos pirkimo‒pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugos teikimo;
 • kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas dėl sutartyje dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugos teikimo numatytų prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
 • atnaujinant vartotojui elektros energijos persiuntimą / tiekimą, kuriam elektros energijos persiuntimas / tiekimas buvo nutraukiamas / apribojamas;
 • tiekėjui ar vartotojui Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytais atvejais prašant nutraukti / apriboti / atnaujinti elektros energijos persiuntimą / tiekimą;
 • siekiant užkirsti kelią neteisėtiems vartotojo veiksmams (neveikimui);
 • kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas kitais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais pagrindais, kuriems esant taikomas su VERT suderintas įkainis;
 • atskirai tiek nutraukiant / apribojant, tiek atnaujinant elektros energijos persiuntimą / tiekimą;
 • kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos prietaisų skaičiaus;
 • vartotojui arba tiekėjui, kaip tai numatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse.

 

Paslaugos pavadinimas

​Fiksuotas
įkainis
Eur be PVM

 • ​Elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymas

​17,98

Įkainis taikomas vartotojui:

 • kiekvienam vartotojo (išskyrus buitinį) objektui, iki sutartyje nustatytos dienos nedeklaravusiam elektros apskaitos prietaisų rodmenų;

 • kurio elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai buvo patikrinti vietoje, esant nepagrįstam vartotojo prašymui (už pakartotinį vartotojo iškvietimą pašalinti elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimą per paskutinius 12 mėnesių);

 • kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos prietaisų skaičiaus.

VERT nurodė ESO ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 31 d. pateikti informaciją apie priemones, kurių būtų galima imtis, siekiant užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą, keičiant paslaugos teikimo procesą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-07-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.