Įeiti
Publikuota: 2021-08-25. Atnaujinta: 2021-08-25

Viešoji konsultacija dėl Persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų projekto.

Esminiai pakeitimai:

  • Nustatoma alternatyvi piniginio užstato, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, apskaičiavimo tvarka. Standartinėse sutarčių sąlygose numatyta, kad apskaičiuojant piniginio užstato dydį yra naudojamas mažesnis koeficientas, tačiau užtikrinant sutarties šalių interesų balansą tiekėjas įsipareigoja už persiuntimo paslaugą mokėti iš anksto.

  • Užtikrinama efektyvesnė prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimo tvarka. Šiuo metu galiojanti standartinių sutarčių sąlygų redakcija neleidžia operatoriui pasinaudoti tiekėjo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone nedelsiant (atsiskaitymo terminas turi būti praleistas bent 30 kalendorinių dienų). Atsižvelgiant į tai, kad pagal reikalavimus už nebuitiniam vartotojui persiųstą elektros energijos kiekį tiekėjas turi atsiskaityti iki kito mėnesio 15 dienos, o už buitiniam vartotojui persiųstą elektros energiją – iki kito mėnesio priešpaskutinės kalendorinės dienos, dabartinė prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimo tvarka neleidžia operatoriui veiksmingai valdyti su netinkamu mokėjimų vykdymu susijusias rizikas.

  • Keičiama sutarties nutraukimo vienašaliu operatoriaus sprendimu tvarka. Standartinėse sutarčių sąlygose apibrėžiami esminio sutarties pažeidimo atvejai ir nustatoma atskira sutarties nutraukimo tvarka.

  • Standartinės sutarčių sąlygos papildomos nuostatomis, kuriose numatyta, kad tais atvejais, kai gaminantis vartotojas keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar pasirenka naują tiekėją, kai jo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, ar jo objektui pradedamas taikyti elektros energijos garantinis tiekimas nepasibaigus kaupimo laikotarpiui ir visas gaminančio vartotojo objekte sukauptas kiekis perkeliamas į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, už jį tiekėjas ir garantinis tiekėjas atsiskaito tarpusavyje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos.

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugsėjo 8 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".