Įeiti
Publikuota: 2021-08-27. Atnaujinta: 2021-08-27

VERT: per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 proc.


Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2021 m. II ketv. siekė 127,44 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., didėjo 19,8 proc.

Energijos gamintojams 2021 m. II ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 7,6 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/tne), 2018 m.–2021 m. II ketv.

 

Pav1.PNG 

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. II ketv. siekė 18,55 proc., arba
22,34 Eur/tne, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 20,83 proc., arba 26,96 Eur/tne. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal dvišales sutartis) ir kt.

2021 m. II ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 142,78 Eur/tne, mažiausia – Tauragės apskrityje (120,44 Eur/tne).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG).

2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 93,2 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2020 m. II ketv. – 82,2 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (60,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 87 609,30 tne biokuro už 11,17 mln. Eur.

2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1472 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 88,6 tūkst. tne. Palyginti su 2020 m. II ketv., sudaryta 21,4 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 34,9 proc. mažesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. II ketv. biokuro rinkoje veikė 179 dalyviai (66 pirkėjai ir 113 pardavėjų), palyginimui, 2020 m. II ketv. – 175 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis mažėjo nuo 20,25 proc. 2020 m. II ketv. iki 19,26 proc. 2021 m. II ketv. (97,7 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. II ketv. – 125,33 Eur/tne, pagal dvišales sutartis – 109,32 Eur/tne. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 34,96 proc. rinkos.

2 pav. 2021 m. II ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

Pav2.PNG 

Išsamiai susipažinti su 2021 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite či​a​.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.