Įeiti
Publikuota: 2021-08-11. Atnaujinta: 2021-08-11

VERT: rugpjūčio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Rugpjūčio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,30 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su liepos mėn., kilovatvalandės kaina didėja 3,61 proc., per metus (2021 m. rugpjūtis / 2020 m. rugpjūtis) – kilovatvalandės kaina didėjo 24,28 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. birželio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. birželio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 122,85 Eur/tne – 1,44 proc. mažesnė nei į 2021 m. liepos mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gegužės mėn. biokuro kaina (124,65 Eur/tne).

Per metus (2021 m. birželis / 2020 m. birželis) biokuro kaina didėjo 17,75 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 87,29 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Pirktos šilumos kainos

2021 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 8,18 proc.: nuo 1,10 ct/kWh liepos mėn. iki 1,19 ct/kWh rugpjūčio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų rugpjūčio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. liepos mėn. ir rugpjūčio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Kauno vartotojams liepos mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų.
 • Klaipėdos vartotojams rugpjūčio mėn. šilumos kaina didėja dėl birželio mėn. brangiau pirktų gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir dėl nuo rugpjūčio mėn. nebetaikomos papildomos šilumos kainos dedamosios (-0,08 ct/kWh), galiojusios 48 mėn. Papildoma šilumos kainos dedamoji buvo nustatyta bendrovės valdybos sprendimu, įvertinus papildomai gautas pajamas, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų.
 • Šiaulių ir Vilniaus vartotojams šilumos kainą didina birželio mėn. brangusios gamtinės dujos.

 

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje rugpjūčio mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija" aptarnaujami vartotojai (3,07 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,80 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Rugpjūčio mėn. šilumos kainos, palyginus su liepos mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai rugpjūčio mėn. už šilumą moka 35,64 proc. (1,80 ct/kWh su PVM) daugiau – baigė galioti 15 mėn. taikyta šilumos kainą mažinanti 0,85 ct/kWh kompensacija, nustatyta dėl ankstesniu laikotarpiu gautų papildomų pajamų neteisingai skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas. Taip pat šilumos kainą didina pabrangusios gamtinės dujos.
 • UAB „Ukmergės šiluma" aptarnaujamiems Šventupės gyvenvietės vartotojams šilumos kaina didėja 20,43 proc. (1,23 ct/kWh su PVM), Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos miestelio vartotojams – didėja 11,96 proc. (0,72 ct/kWh su PVM). Ukmergės rajono savivaldybės tarybai nustatančius bendrovei šilumos kainų dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, buvo įvertintos nepadengtos nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą rugpjūčio mėn. taip pat didina birželio mėn. brangusios gamtinės dujos.
 • UAB „Lazdijų šiluma" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 5,91 proc. (0,43 ct/kWh su PVM) mažiau dėl birželio mėn. pigiau įsigyto biokuro. Bendrovės tiekiamos šilumos kainoje nuo rugpjūčio mėn. nebevertinama papildoma šilumos kainos dedamoji (0,13 ct/kWh) – bendrovė susigrąžino ankstesniais laikotarpiais dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti susidariusias nepadengtas sąnaudas.
 • Dėl birželio mėn. pigiau įsigyto biokuro, UAB „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" aptarnaujami vartotojai už šilumą moką 4,98 proc. (0,26 ct/kWh su PVM) pigiau.
 • UAB „Šilalės šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 4,45 proc. (0,22 ct/kWh su PVM) pigiau – Šilalės rajono savivaldybė nustatė bendrovei šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kuriuose įskaičiuota mažiau pastoviųjų sąnaudų. Buvo įvertintos bendrovės ankstesniais laikotarpiais papildomai gautos pajamos dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro sąnaudų skirtumo bei kainoje įskaitytų ir faktinių mokestinių įsipareigojimų sąnaudų skirtumas, todėl vienerius metus bus taikoma 0,09 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija.

   
  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

    

5 pav. 2021 m. birželio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. rugpjūčio mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,25 proc., gamtinės dujos – 27,30 proc.

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)