Įeiti
Publikuota: 2021-09-06. Atnaujinta: 2021-09-06

VERT: rugsėjo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​Vidutinė šilumos kaina

Rugsėjo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,61 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su rugpjūčio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 7,21 proc., per metus (2021 m. rugsėjis / 2020 m. rugsėjis) – kilovatvalandės kaina didėjo 35,59 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2021-09.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. rugsėjo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. liepos mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. rugsėjo  mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. liepos mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 11,65 Eur/MWh – 10,29 proc. didesnė nei į 2021 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. birželio mėn. biokuro kaina (10,56 Eur/MWh). 

Per metus (2021 m. liepa / 2020 m. liepa) biokuro kaina didėjo 24,78 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 154,42 proc. (atnaujinta 2021-09-17)

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)


Dujų ir biokuro kainos 2019-2021 MWh- kor 21-09-17.png

Pirktos šilumos kainos

2021 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 29,41 proc.: nuo 1,19 ct/kWh rugpjūčio mėn. iki 1,54 ct/kWh rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

Aukcionai rugsejis.jpg

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. rugpjūčio mėn. ir rugsėjo mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniaus vartotojams rugsėjo mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro bei padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
 • Klaipėdoje šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos bei liepos mėn. brangiau pirktų gamtinių dujų.
 • Kaune ir Šiauliuose šilumos kainą didina liepos mėn. brangusios gamtinės dujos ir biokuras.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina nežymiai didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2021-09.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija" aptarnaujami vartotojai (3,26 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (9,01 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Rugsėjo mėn. šilumos kainos, palyginus su rugpjūčio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • UAB „Birštono šiluma" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 16,70 proc. (0,95 ct/kWh su PVM). Birštono rajono savivaldybės tarybai nustatančius bendrovei šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, buvo įvertintos didesnės darbo užmokesčio ir remonto sąnaudos, bendrovės ankstesniais laikotarpiais nesusigrąžintos sąnaudos dėl kuro sąnaudų skirtumo. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą rugsėjo mėn. taip pat didina liepos mėn. brangiau įsigytas biokuras ir gamtinės dujos.

 • Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai rugsėjo mėn. už šilumą moka 12,41 proc. (0,85 ct/kWh su PVM) daugiau.

 • UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 11,51 proc. (0,84 ct/kWh su PVM) – daugiausia dėl liepos mėn. brangusio biokuro, taip pat dėl VERT bendrovei nustatytoje naujoje bazinėje kainoje įvertintų didesnių pastoviųjų sąnaudų bei sumažėjusio realizuotinos šilumos kiekio.

 • UAB „Kaišiadorių šiluma" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,56 proc. (0,64 ct/kWh su PVM) brangiau – Kaišiadorių rajono savivaldybė nustatė bendrovei šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kuriuose įskaičiuota daugiau pastoviųjų sąnaudų. Kaišiadorių vartotojams šilumą taip pat brangina padidėjusios gamtinių dujų ir biokuro kainos.

 • Dėl brangusio biokuro AB „Prienų šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai rugsėjo mėn. už šilumą moka 8,88 proc. (0,53 ct/kWh su PVM) brangiau.


  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. rugsėjo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Šilumos kainos ir kuro struktūra 21-09 LT.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį. 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. rugsėjo mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,24 proc., gamtinės dujos – 27,30 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)

Kuro struktūra 2021-III ketv.png