Įeiti
Publikuota: 2021-09-03. Atnaujinta: 2021-09-03

VERT parengė 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą (atsisiųskite). Ataskaitoje pateikiami svarbiausi pusmečio duomenys apie gamtinių dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2021 m. I pusmečio rodikliai

Importas

 • Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2021 m. I pusmetį importavo 13 824 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,72 proc. mažiau nei 2020 m. I pusmetį.
 • Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 120,127 mln. Eur. ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, buvo 45,22 proc. didesnės.
 • Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2021 m. I pusmetį buvo 19,12 Eur/MWh, arba beveik 89 proc. didesnė nei 2020 m. I pusmečio vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina.

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas

 • Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams 2021 m. I pusmetį siekė 14 707 GWh ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo  17,13 proc.,  kuomet buvo perduota 12 556 GWh gamtinių dujų.
 • Per 2021 m. I pusmetį gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis siekė 552 923 GWh ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, sumažėjo 78,10 proc.
 • 2021 m. I pusmetį gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 13 818 GWh ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo 11,86 proc.
 • Per 2021 m I pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 29 078 GWh gamtinių dujų, t. y. 6 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį.
 • 2021 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 22,920 mln. Eur ir buvo 37,28 proc. didesnės nei 2020 m. I pusmetį.
 • 2021 m. I pusmetį paskirstyta 5 217 GWh gamtinių dujų, t. y. 30,95 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
 • 2021 m. I pusmetį skirstymo veiklos pajamos sudarė beveik 28 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, buvo 33,65 proc. didesnės.
 • Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius 2021 m. I pusmetį išdujino 9 355 GWh gamtinių dujų, t. y. 15,31 proc. mažiau nei 2020 m. I pusmetį ir gavo 17,853 mln. Eur pajamų, arba 19,35 proc. mažesnes pajamas nei 2020 m. I pusmetį, kuomet pajamas sudarė 22,137 mln. Eur. Sistemos operatoriaus SGD perkrovos pajamos nurodytu laikotarpiu sudarė 46 tūkst. Eur.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2021 m. I pusmetį, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 23,76 proc., t. y. nuo 9 612 GWh iki 11 896 GWh.
 • Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2021 m. I pusmetį gavo 83,834 mln. Eur pajamų, arba 72,89 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį.
 • 2021 m. I pusmetį UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 4 561 GWh gamtinių dujų, t. y. 18,34 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 5 456 GWh gamtinių dujų, t. y. 44,94 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį. Tiekimas nebuitiniams vartotojams padidėjo 51,94 proc., o buitiniams vartotojams didėjo 31,04 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2021 m. I pusmetį gavo 89 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, šios pajamos buvo 53,61 proc. didesnės.

Investavimas ir kiti rodikliai

 • 2021 m. I pusmetį Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 14 668 GWh ir 14,89 proc. viršijo praėjusių metų I pusmetį, kuomet buvo suvartota 12 484 GWh gamtinių dujų.
 • 2020 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 28,841 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai investavo 13,081 mln. Eur. Gamtinių dujų tiekimo leidimus turinčios įmonės analizuojamu laikotarpiu investicijų neatliko. 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.