Įeiti
Publikuota: 2021-01-19. Atnaujinta:

VERT: skaidrinami energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimai ir įkainių už paslaugą nustatymas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama didinti skaidrumą, gerinti teikiamos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugos kokybę ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, patvirtino naujos redakcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir įkainius už teikiamą paslaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Rengiant šiuos pakeitimus buvo atsižvelgta į visas į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadoje dėl antikorupcijos vertimo nurodytas rekomendacijas, siekiant iki minimumo sumažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

ESMINIAI PASIKEITIMAI RINKOS DALYVIAMS:

VERT atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas:
- suteikiama galimybė gauti paslaugą skubos tvarka: energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (įprastai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų), pažyma bus išduodama per 1 darbo dieną (įprastai per 2 darbo dienas)  nuo mokėjimą už suteiktą paslaugą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos;
- paslaugą suteikiant skubos tvarka, pateikti dokumentai dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams bus įvertinami per 2 darbo dienas (įprastai – per 5 darbo dienas);
- NAUJA: įtvirtintas reglamentavimas dėl mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginių pažymų išdavimo;
- numatyti energetikos įrenginiai, kuriems prieš bandomąjį pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos įrenginių įjungimą ar minėtų energetikos įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros, šilumos, dujų, naftos ir/ar naftos produktų tinklų atliekamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir išduodama/neišduodama paleidimo–derinimo darbų pažyma;
- kilus pagrįstoms abejonėms, ar pastatytam, įrengtam, rekonstruotam, modernizuotam energetikos objektui ar įrenginiui (inžineriniam statiniui) statybą leidžiantis dokumentas yra/nėra privalomas, VERT specialistai turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją ar kitas institucijas, išduodančias statybą leidžiančius dokumentus, dėl tarnybinės pagalbos ar konsultacijos suteikimo;
- panaikinta galimybė ūkio subjektui pateikti dokumentus VERT atliekamo patikrinimo metu (visi su prašymu reikiami pateikti dokumentai bus pateikiami el. forma, paštu arba fiziškai atvykus į VERT).

VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka:
- nustatyti įmokų dydžiai objektams pagal energetikos įrenginių galios rėžius, atitinkamai nustatant jiems fiksuotas kainas;
- numatyti objektai pagal tinklų ilgių rėžius ir atitinkamai nustatant jiems fiksuotas kainas;
- už skubos tvarka VERT teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą/neišdavimą nustatymam įmokos dydžiui bus taikomas koeficientas, lygus 2.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-01-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.