Įeiti
Publikuota: 2021-10-20. Atnaujinta: 2021-10-20

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos Reguliuotojų vidaus audito ekspertai dalinosi patirtimi, kaip sukurti didesnę auditų pridėtinę vertę


​​2021 m. spalio 20 d. įvyko nuotolinis Lietuvos Valstybinės energetikos reguliavimo t​​arybos (VERT), Latvijos komunalinių paslaugų komisijos (PUC) ir Lenkijos energetikos reguliavimo tarnybos (URE) vidaus audito ekspertų susitikimas.

Pirmoji susitikimo dalis buvo skirta vidaus audito padalinių veiklos organizavimo ypatumams ir organizaciniam nacionalinio energetikos nepriklausomumui aptarti.

Antrojoje susitikimo dalyje buvo dalijamasi patirtimi apie audito planavimą, įgyvendinimą, rizikos vertinimą ir išteklių valdymą. Taip pat siekį užtikrinti geresnį bendravimą ir bendradarbiavimą su audituojamuoju, kaip būtų geriau atskleista audito rezultatų naudą tikrinamajam ir vadovybei.

Taip pat aptartas tolimesnis Lietuvos, Latvijos, ir Lenkijos energetikos reguliuotojų vidaus audito padalinių bendradarbiavimas, galimas dalyvių ratas, išorės ekspertų pritraukimas, bendros veiklos formos ir susitikimų periodiškumas.

Tokie susitikimai leidžia geriau susipažinti su vidaus audito organizavimo praktika ir specifika kitose šalyse, dalijamasis patirtimi didina nacionalinio energetikos vidaus audito pridėtinę vertę.


IMG_6509.jpg