Įeiti
Publikuota: 2021.02.11. Atnaujinta: 2021.02.11

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „BIO zona“ nustatyta bazinė šilumos gamybos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB ,,BIO zona" nustatė šilumos gamybos bazinę kainą (5 metų reguliavimo periodui), kurią sudaro leistina gauti metinė pajamų apimtis – apie 266 tūkst. Eur. Projekcinė šilumos gamybos kaina 2021 m. vasario mėn. – 4,59 ct/kWh.

UAB ,,BIO zona" veiklą vykdo Telšių r. UAB ,,BIO zona" gamina šilumą Telšių miesto Dariaus ir Girėno šilumos tiekimo sistemoje. Pagamintą šilumą parduoda UAB „Litesko" filialui „Telšių šiluma". Katilinėje pastatyti du vandens šildymo katilai, kurių galingumas po 1 MW.

Bendrovė yra pasinaudojusi INVEGA Valstybės administruojamomis lėšomis, t. y. garantija, kuri įtraukiama į Garantijų fondo portfelį, įsteigtą ir finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę – „Garantijų fondas", o tai prilyginama valstybės dotacijai.

UAB ,,BIO zona" yra privaloma reguliuojama kainodara, nes įmonė yra pasinaudojusi ES finansine parama.

Bendrovė nepriklausomą šilumos gamybos veiklą vykdo nuo 2016 m. balandžio mėn.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-02-11 posėdžio medžiaga galite ČIA.