Įeiti
Publikuota: 2021-02-19. Atnaujinta:

VERT: atnaujintas Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  pakeitimus dėl gaminančių vartotojų, suderino atnaujintą AB „Litgrid"  Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.

Esminiai pakeitimai:
• vartotojai ir gamintojai*, pageidaujantys perkelti ar rekonstruoti perdavimo tinklo operatoriui priklausančius energetikos objektus, įgyja teisę savo lėšomis įrengti, rekonstruoti, perkelti, statyti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų statybos darbus (anksčiau tai galėjo atlikti tik AB „Litgrid" parinktas rangovas); 
• nuo šiol vartotojai ir gamintojai ketinimų protokolą galės pasirašyti elektroniniu parašu.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

 

* vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW, gamintojai, elektros energiją gaminantys iš atsinaujinančių išteklių, taip pat asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius.