Įeiti
Publikuota: 2021.02.25. Atnaujinta: 2021.02.25

VERT suderino naujas UAB „Prienų vandenys“ bazines paslaugų kainas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas UAB „Prienų vandenys" bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: gyventojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės 3,30 Eur/m3 be PVM.

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nustato savivaldybės taryba*.

UAB „Prienų vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

Prienu vandenys kainos.JPG

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl darbo užmokesčio fondo augimo, didesnių administracinių sąnaudų veiklai vykdyti, nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos, tačiau kainų augimą sumažino įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektai – prie centralizuotų tinklų prisijungė  122 nauji vartotojai, todėl augo patiekiamo geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekiai. (atitinkamai 30 ir 40 proc.). Bendrovei įgyvendinus 2019–2021 m. investicijas, planuojama, kad papildomai 59 vartotojams bus suteikta galimybė naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 49 proc. gyventojų bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje Prienų rajone, nuotekų tvarkymo paslauga – 37 proc. Higienos normos reikalavimus atitinka 96 proc. tiekiamo geriamojo vandens. Balbieriškio, Skriaudžių ir Kašonių kaimų vandenvietėse įrengus vandens ruošyklas, o Pakuonyje ir Stakliškių kaimų vandenvietėse –

vandens gerinimo įrenginius, vartotojai gauna saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančias paslaugas. Išgaunamas gręžinių vanduo su padidėjusiu geležies kiekiu yra nugeležinamas vandens ruošimo įrenginiuose (priežiūros ir kontrolės planas suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba). 85 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių. 

2011–2015 m. bendrovė įgyvendino investicijų už daugiau nei 3,3 mln. Eur. Dalis lėšų buvo skirta iš Europos sanglaudos fondo. Svarbiausios investicijos – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas (nutiesta apie 4,7 km vandentiekio tinklų,  apie 6,7 km, - nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 86 vartotojams) bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje bei Prienuose (įrengta apie 2,5 km vandentiekio tinklų, apie 1,9 km – nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 36 vartotojams). Prienų rajono savivaldybė įgyvendino projektą – Balbieriškio nuotekų valyklos statyba ir Išlaužo nuotekų valyklos rekonstrukcija, kurie bendrovei perduoti eksploatuoti ir prižiūrėti pagal panaudos sutartį.

VERT suderintos naujos UAB „Prienų vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Prienų rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (be apskaitos kainos) sudarys 2,15 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

2018 m. UAB „Prienų vandenys" realizavo 406 tūkst. m3 geriamojo vandens ir sutvarkė 276 tūkst. m3 nuotekų, vykdant šią veiklą gautas pelnas sudaro 27,45 tūkst. Eur.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.