Įeiti
Publikuota: 2021-02-25. Atnaujinta: 2021-02-25

Suderintos naujos UAB „Palangos vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas UAB „Palangos vandenys" bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: gyventojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės 2,03 Eur/m3 be PVM.

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nustato savivaldybės taryba*.

UAB „Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

Palangos vandenys kainos.JPG

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams keičiasi dėl išaugusio lėšų, būtinų paslaugoms teikti, poreikio (einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų, pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, darbo užmokesčio fondo augimo ir kt.), tačiau kainų augimą sumažino beveik 20 proc. padidėję realizuoto geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekiai, taip pat mažesnės elektros energijos sąnaudos.

VERT taip pat suderino bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo kainą abonentams (komerciniams vartotojams) – 0,10 Eur/m3 be PVM.

UAB „Palangos vandenys" 2018 m. patiektas geriamojo vandens kiekis – 1235,3 tūkst. m3, nuotekų tvarkymo kiekis – 1305,1 tūkst. m3. Bendrovė, atitinkamu laikotarpiu vykdama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 132,29 tūkst. Eur nuostolio.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga šiuo metu naudojasi apie 97 proc. Palangos miesto savivaldybės gyventojų. 100 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Lietuvos higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

Bendrovė 2015–2018 m. užbaigė įgyvendinti anksčiau pradėtus projektus ir įgyvendino naujus investicinius projektus už 313,64 tūkst. Eur. Svarbiausias investicinis projektas – Palangos miesto nuotekų siurblinės ir spaudiminių linijų rekonstrukcija, kuriai atlikti dalį reikalingų lėšų skyrė ES fondai. Įgyvendinus projektą, sukurtos tinkamos nuotekų tvarkymo sąlygos Palangos miesto dalies susijusiems gyventojams, taip pat užtikrintas efektyvus nuotekų surinkimo sistemos veikimas,  sumažinta tikimybė galimoms avarijoms, taršos patekimui į Baltijos jūrą ir kt. Taip pat bendrovė savo lėšomis klojo vandentiekio tinklus ir nuotekų surinkimo tinklus, sudarydama galimybes prie centralizuotos sistemos prisijungti naujiems komerciniams ir buitiniams vartotojams, užtikrinant kokybiškas paslaugas.

UAB „Palangos vandenys" 2019–2021 m. į vandentvarkos ūkio plėtrą ir modernizavimą numačiusi investuoti beveik 2,9 mln. Eur. Planuojama, kad įgyvendinus investicinius projektus papildomai 228 gyventojams bus suteikta galimybė naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Šiuo metu galiojančios UAB „Palangos vandenys" paslaugų kainos taikomos nuo 2019 m. kovo 1 d.

VERT suderintos naujos UAB „Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Palangos miesto savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (be apskaitos kainos)  sudarys 0,9 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.