Įeiti
Publikuota: 2021-02-22. Atnaujinta:

VERT: per metus biokuro kaina biržoje mažėjo 20 proc.


Biokuro kainos

Vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2020 m. IV ketv. siekė 117,30 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., mažėjo 20,1 proc. – skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2020 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje (atsisiųskite).

Energijos gamintojams 2020 m. IV ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 5,7 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/tne), 2018 m.–2020 m.

1 pav biokuro ataskaita 20210222.png

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2020 m. IV ketv. siekė 17,06 proc., arba 18,51 Eur/tne, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 15,79 proc., arba 21,83 Eur/tne.

2020 m. IV ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Klaipėdos apskrityje – 127,07 Eur/tne, mažiausia – Vilniaus apskrityje (108,55 Eur/tne).

Biokuro kainų skirtumą lemia pasiūla, pristatymo kaštai ir kt.

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG).

2020 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 92,7 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2019 m. IV ketv. – 72,4 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (62,6 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2020 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 161 719,57 tne biokuro už 18,97 mln. Eur.

2020 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1576 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 82,7 tūkst. tne. Palyginus su 2019 m. IV ketv., sudaryta 32,1 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 31,7 proc. didesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2020 m. IV ketv. biokuro rinkoje veikė 178 dalyviai (71 pirkėjas ir 107 pardavėjai), palyginimui, 2019 m. IV ketv. – 188 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis augo nuo 13,57 proc. 2019 m. IV ketv. iki 18,97 proc. 2020 m. IV ketv. (98,0 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2020 m. IV ketv. – 113,94 Eur/tne, pagal dvišales sutartis – 109,32 Eur/tne.

Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 44,33 proc. rinkos.

2 pav. 2020 m. IV ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

 2 pav biokuro ataskaita 20210222.png

* Įskaitant transportavimo išlaidas.
** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.