Įeiti
Publikuota: 2022-03-09. Atnaujinta: 2022-03-09

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekiant mažinti Lietuvos gamtinių dujų vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštus bei pakeisti SGD pakartotinio dujinimo kainų nustatymo principus, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 18 dienos.

Esminiai pakeitimai:

- SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis skaičiuojama įvertinus visus atitinkamų metų SGD terminalo kaštus ir maksimalų galimą išdujinti SGD kiekį, o SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis įvertinus atitinkamų metų SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinę ribą, SGD terminalo operatoriaus planuojamas surinkti pajamas už užsakytus ir prognozuojamus SGD išdujinimo pajėgumus;

-numatoma galimybė SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamosios dalies diferencijavimui pagal pajėgumų užsakymo trukmę;

-patikslinami informacijos, reikalingos pajamų viršutinei ribai nustatyti ir konkrečioms SGD pakartotinio dujinimo kainoms tvirtinti, pateikimo terminai ir apimtys;

- planiniai remonto darbai, patiriami kartą per 5 metus, tolygiai išdėstomi per visą reguliavimo periodą;

-patikslinamas pajamų nuokrypio dėl prognozuotų ir faktinių išdujintų SGD kiekių skirtumo skaičiavimo principas.

​⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".