Įeiti
Publikuota: 2022-03-14. Atnaujinta: 2022-03-14

VERT: kovo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​Vidutinė šilumos kaina

Kovo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,28 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su vasario mėn., kilovatvalandės kaina didėja 0,12 proc.

​1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite)


Vidutinė šilumos kaina 2022-03.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. kovo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. sausio mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2022 m. kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2022 m. sausio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 23,64 Eur/MWh – 9,65 proc. didesnė nei į 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gruodžio mėn. biokuro kaina (21,56 Eur/MWh).

​Per metus (2022 m. sausis / 2021 m. sausis) biokuro kaina didėjo 122,91 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 279,73 proc.

 

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Kuras.png


Pirktos šilumos kainos

2022 m. kovo mėn., palyginti su 2022 m. vasario mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 4,73 proc.: nuo 4,02 ct/kWh 2022 m. vasario mėn. iki 3,83 ct/kWh 2022 m. kovo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite​)​

Kovas.jpg

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. vasario mėn. ir 2022 m. kovo mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM (pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl šilumos energijai taikomo PVM dydžio informacija bus atnaujinta).

 • Vilniuje kovo mėn. šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl mažesnės iš NŠG superkamos šilumos kainos ir atpigusių gamtinių dujų.
 • Klaipėdos vartotojams kovo mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.
 • Šiauliuose kovo mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusios iš NŠG superkamos šilumos, brangusių gamtinių dujų ir biokuro.

 

​4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (6,03 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (18,64 ct/kWh su PVM).

2022 m. kovo mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. vasario mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl brangusio biokuro UAB Tauragės šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 29,64 proc. (1,47 ct/kWh su PVM) daugiau.
 • Dėl brangusių gamtinių dujų didėją UAB „Nemėžio komunalininkas“ tiekiamos šilumos kaina – 26,16 proc. (3,79 ct/kWh su PVM), tai pat didėja UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kaina – 22,15 proc. (3,38 ct/kWh su PVM).
 • VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 21,62 proc. (2,64 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų, UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 4,86 proc. (0,44 ct/kWh su PVM).

   
  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2022 m. kovo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Kainos ir kuro struktūra LT 22-03.png
Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

​2022 m. kovo mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,36 proc., gamtinės dujos – 27,21 proc.

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite)

Kuro struktūra 22 m I ketv.png