Įeiti
Publikuota: 2022-05-03. Atnaujinta: 2022-05-03

Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos, ​geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gegužės 13 d.

Projekte siekiama atsižvelgti į teisinio reglamentavimo pakeitimus, kurie numato, kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos.

Esminiai pakeitimai:

  • Numatyta, kad energetikos įmonės, teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto biokuro kiekius bei kainas (informacija teikiama VERT valdomoje duomenų surinkimo ir analizės informacinėje si​stemoje) privalės nurodyti kokios rūšies (pavyzdžiui MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras buvo pirktas.

  • Numatyta, jog įrenginių suminė nominali galia neturi viršyti 150 procentų ataskaitinio laikotarpio maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos poreikio. Numatyta, kad ATL kiekis technologinėms reikmėms skaičiuojamas pagamintam šilumos kiekiui. VERT šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių skaičiavimuose dujų kiekiui taiko žemutinį šilumingumą, kainai nustatyti aukštutinį dujų šilumingumą, todėl atitinkamai patikslintos taisyklės ir naikintos neaktualios eilutės.

  • Siekiant aiškumo pildant investicijų vykdymo ataskaitą informacijos teikimo taisyklių priedas išdėstomas nauja redakcija. Atlikti kiti redakciniai pakeitimai.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

​