Įeiti
Publikuota: 2022-05-10. Atnaujinta: 2022-05-10

VERT patvirtino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos atnaujinimui – dėl padidėjusios Baltijos energetikos sistemų atsijungimo rizikos nuo IPS/UPS sinchroninės zonos, kuriai įtaką daro esama geopolitinė situacija regione, nustatant paskirstomus perdavimo sistemos pajėgumus bus taikomas papildomas dažnio stabilumo užtikrinimo kriterijus.

 Baltijos šalių operatoriai, siekdami užtikrinti Baltijos energetikos sistemų dažnio stabilumą, 2022 kovo 3 d. susitarė apriboti prekybą iš trečiųjų šalių iki 300 MW (150 MW per Lietuva–Rusija ir 150 MW per Latvija–Rusija tarpsistemines jun gtis) ir atitinkamai atnaujinti Lietuva–Rusija ir Latvija–Rusija pralaidumų nustatymo principus. Todėl AB „Litgrid“ papildė Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką bei ją teikė VERT suderinti.

Latvijos ir Estijos nacionalinės reguliavimo institucijos, atsižvelgdamos į geopolitinę situaciją regione, taip pat pritarė Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatorių taikomos tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos pakeitimams.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-10 posėdžio medžiaga galite ČIA.​