Įeiti
Publikuota: 2022-05-12. Atnaujinta: 2022-05-12

VERT: apsirūpinant biokuru pažeidimų nenustatyta


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atliko Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo 2020 metais visą reikiamą biokuro kiekį įsigyti biržoje įgyvendinimo tyrimą. Energetikos įmonės biokurą ne biržoje įsigyti gali tik tuomet, kai:

1.tai yra ekonomiškai naudingiau ( pigiau);

2.dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos rūšies biokuro kiekio;

3.kai energetikos įmonės biokurą pirko pagal iki įstatymo pakeitimo sudarytus dvišalius susitarimus, kurie galiojo ne ilgiau kaip iki 2020 m. gegužės 31 d. (taikoma tik nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG)).

2020 m. šilumos ir (ar) elektros gamybai biokurą Lietuvoje naudojo 76 energetikos įmonės iš  kurių 47 centralizuoto šilumos tiekimo įmonės (CŠTĮ) (įskaitant atskirus UAB „Litesko“ filialus), 16 reguliuojamų ir 13 NŠG.

Įvertinusi energetikos įmonių biokuro pirkimo duomenis ir raštu pateiktus įrodymus, kad biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies, kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau arba biokuras buvo perkamas pagal dvišales sutartis, sudarytas iki 2019 m. birželio 1 d. (nereguliuojamų NŠG atveju) VERT pažeidimų apsirūpinant biokuru pažeidimų nenustatė.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-12 posėdžio medžiaga galite ČIA.