Įeiti
Publikuota: 2022-05-12. Atnaujinta: 2022-05-12

VERT: per metus biokuro kaina biržoje padidėjo du kartus


​Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2021 m. IV ketv. siekė 20,25 Eur/MWh ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., didėjo 2 kartus.

Energijos gamintojams 2021 m. IV ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 9,6 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/MWh), 2018 m.–2021 m.

biokuro kainos 1 pav.png
Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. IV ketv. siekė 57,9 proc., arba
9,27 Eur/MWh, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17,1 proc., arba 1,6 Eur/MWh. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal dvišales sutartis) ir kt.

2021 m. IV ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 25,26 Eur/MWh, mažiausia – Tauragės apskrityje (16,00 Eur/MWh).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**.

2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 94,4 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2020 m. IV ketv. – 92,7 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (62,5 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 2 076 494,4 MWh biokuro už 42,06 mln. Eur.

2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 2600 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 1 934,6 tūkst. MWh. Palyginti su 2020 m. IV ketv., sudaryta 65,0 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (MWh) – du kartus didesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. IV ketv. biokuro rinkoje veikė 197 dalyviai (71 pirkėjas ir 126 pardavėjai), palyginimui, 2020 m. IV ketv. – 178 dalyviai.

Pakito didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis: 2020 m. IV ketv. didžiausias tiekėjas užėmė 18,97 proc., 2021 m. IV ketv. – 12,56 proc. (97,7 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. IV ketv. – 19,96 Eur/MWh, pagal dvišales sutartis – 21,31 Eur/MWh. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 34,79 proc. rinkos.

2 pav. 2021 m. IV ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

biokuro kainos 2 pav.png 

Išsamiai susipažinti su 2021 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite či​a​.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.