Įeiti
Publikuota: 2022-05-26. Atnaujinta: 2022-05-26

VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus bei reaguodama į pokyčius rinkoje ir augančią infliaciją, pakeitė Šilumos kainų nustaty​mo metodiką.

 Esminiai pakeitimai:

  • Nustatant praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama, ar šilumos tiekėjas laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme ir Šilumos ūkio įstatyme numatytų įpareigojimų, o neįvykdžius Šilumos ūkio įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, į šilumos kainą įtraukiamos sąnaudos apribotos vidutine biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina.

  • Reglamentuojamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti sąnaudų skirtumo įvertinimas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu. Taip pat numatoma, kad elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti sąnaudų skirtumo vertinimas taikomas laikotarpiams nuo 2021 m., taip pat gali būti atliekamas šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektams, pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

  • Šilumos tiekėjui sudaromos sąlygos nelaukiant šilumos kainų galiojimo periodo pabaigos sumažinti galutinę vartotojams taikomą šilumos kainą investicijų grąžos sąskaita arba iš anksto grąžinti vartotojams papildomai gautas pajamas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai, ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo. Šilumos tiekėjui taip pat būtų leidžiama nelaukiant šilumos kainų galiojimo periodo pabaigos susigrąžinti nepadengtas sąnaudas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai, ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo. Tokiu būdu sudaroma galimybė šilumos tiekėjui subalansuoti piniginius srautus sparčiai augant energijos išteklių kainoms bei įvertinti kitus nuo šilumos tiekėjo nepriklausančius veiksnius, reikšmingai keičiančius šilumos gamybos poreikį, pavyzdžiui, sustabdžius veiklą nepriklausomam šilumos gamintojui.

  • Keičiamas šilumos bazinės kainos pastoviųjų sąnaudų perskaičiavimas atsižvelgiant į efektyvumo (infliacijos) koeficiento įtaką – atsisakoma 3 proc. infliacijos dydžio ribojimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.​