Įeiti
Publikuota: 2022-05-27. Atnaujinta: 2022-05-27

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB ir ESO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skelbia viešąją konsultaciją dėl  LITGRID AB ir AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo ir jo priedų pakeitimų​ (toliau - Tvarkos aprašai). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gegužės 31 d. 

Tvarkos aprašai parengti atsižvelgiant į tai, kad pralaidumai netaptų komercinių santykių objektu tarp atsinaujinančių energijos išteklių vystytojų ir elektros tinklų galias rezervavusių subjektų.

Esminiai pakeitimai:

LITGRID patikslino ketinimų protokolo pasirašymo procedūrą, atvejus, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslino, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui.

Numatyta, kad gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne rečiau kaip kas ketvirtį, LITGRID teikia informaciją, įrodančią, kad gamintojas vykdo šiame leidime nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių.

Tinklų operatoriui kilus įtarimų, kad gamintojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja VERT. VERT, įvertinusi tinklų operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikinimo.

Numatyti prijungimo paslaugos vykdymo ypatumai, gamintojui apsisprendus pasinaudoti prijungimo teise savo lėšomis įrengti, rekonstruoti, perkelti ar stayti elektros tinklus.

ESO patikslino atvejus, kada ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, taip pat patikslino, kad išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui.

Patikslinta Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su gamintoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, tipinė forma detalizuojant gamintojo įsipareigojimus pasirašius ketinimų protokolą.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".