Įeiti
Publikuota: 2022-06-16. Atnaujinta: 2022-06-16

VERT pakoregavo Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimui.

Taisyklės koreguojamos, atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriame numatyta, kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Atsižvelgiant į rinkos dalyvių teikiamas rekomendacijas, pakoreguota ir kitų sektorių (elektros, dujų, vandens) informacijos teikimo tvarka.

Esminiai pakeitimai:

  • Numatyta, kad energetikos įmonės, teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto biokuro kiekius bei kainas (informacija teikiama VERT valdomoje duomenų surinkimo ir analizės informacinėje si stemoje) privalės nurodyti kokios rūšies (pavyzdžiui MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras buvo pirktas.
  • Numatyta, jog įrenginių suminė nominali galia neturi viršyti 150 procentų ataskaitinio laikotarpio maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos poreikio. Numatyta, kad ATL kiekis technologinėms reikmėms skaičiuojamas pagamintam šilumos kiekiui. VERT šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių skaičiavimuose dujų kiekiui taiko žemutinį šilumingumą, kainai nustatyti aukštutinį dujų šilumingumą, todėl atitinkamai patikslintos taisyklės ir naikintos neaktualios eilutės.
  • Siekiant aiškumo, pildant investicijų vykdymo ataskaitą, informacijos teikimo taisyklių priedas išdėstomas nauja redakcija. Atlikti kiti redakciniai pakeitimai.

 

Išsamiai susipažinti su VERT  2022-06-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.