Įeiti
Publikuota: 2022-06-16. Atnaujinta: 2022-06-16

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl energetikos objektų, įrenginių tikrinimo tvarkos pakeitimo


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama  numatyti paprastesnę bei aiškesnę patikrinimų įforminimo procedūrą​, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki birželio 20 dienos.

Esmini​ai pakeitimai:

1. Atsisakoma VERT teritorinių skyrių vedėjų ir Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo rengiamų pavedimų dėl patikrinimų atlikimo. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai bus atliekami vadovaujantis Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymu, gavus Tarybos įgalioto darbuotojo tarnybinį pranešimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.

2. Numatoma, kad VERT Techninės priežiūros departamentas Tarybos Teisės departamentui ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 20 dienos turės pateikti informaciją apie kitais metais planuojamus atlikti patikrinimus. Patikrinimų planas bus tvirtinamas kiekvieniems ateinantiems kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Patikrinimų metinio plano tvirtinimą organizuos VERT Teisės departamentas, o patvirtintas patikrinimų planas, įskaitant ir planinio patikrinimo atlikimo termino pratęsimą, galės būti keičiamas tik Tarybos pirmininko motyvuotu sprendimu, esant VERT darbuotojo teikimui.

3. Numatoma, kad atvykęs į patikrinimo vietą VERT įgaliotas darbuotojas, prisistatydamas įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui, pateiks savo tarnybinį pažymėjimą ir Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymo dėl patikrinimo atlikimo elektroninį nuorašą, išskyrus atvejus, kai Tarybos pirmininko įsakymas ar jo įgalioto asmens įsakymas dėl patikrinimo atlikimo buvo pateiktas iš anksto.

 

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".