Įeiti
Publikuota: 2022-06-23. Atnaujinta: 2022-06-23

Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo


​Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo projekto. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki liepos 11 d.

VERT tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus parengtą „Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą“, nustatantį perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijas ir reglamentuojantį šių paslaugų įsigijimą ir naudojimą.

Pagal Europos Sąjungos Švarios energijos paketą – su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos – operatoriaus įsigyjamos paslaugos, kuriomis jis naudojasi nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei, paleidimo po totalios elektros energetikos sistemos avarijos galimybei ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo galimybei užtikrinti.

Apraše numatytos naujos paslaugos, kurias operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.:

1. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga;

2. Minimalios trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga;

3. Sistemos inercijos užtikrinimo papildoma paslauga.

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga, kurią sudaro elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga, bus užtikrinamos aukciono būdu. Taip pat pagal aprašo nuostatas nebus užsakomas tretinis aktyviosios galios rezervas, kadangi ši paslauga priskirta prie dažnio reguliavimo paslaugų, t. y. balansavimo paslauga.

Apraše nustatyti techniniai reikalavimai įtampos valdymo ir įtampos stabilumo užtikrinimo papildomai paslaugai ir techniniai reikalavimai sistemos atstatymo po totali​osios avarijos papildomai paslaugai.


⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.