Įeiti
Publikuota: 2022-06-30. Atnaujinta: 2022-06-30

Viešoji konsultacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ persiuntimo paslaugos tiekimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki liepos 15 d.

Tikslas – išvengti sutartinių nuostatų taikymo sunkumų, kai tiekėjai pasitraukia iš mažmeninės e​lektros energijos rinkos. Numatomi pakeitimai, susiję su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės papildymo, perskaičiavimo, grąžinimo tvarka, apskaičiavimo koeficientų didinimu taip pat tiekėjo vartotojų teisių apsaugos užtikrinimu.

Numatomi esminiai pasikeitimai:

  • didinami prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės dydžiui apskaičiuoti naudojami koeficientai;
  • užtikrinama tiekėjo vartotojų teisių apsauga; 
  • įtvirtinamas sutarties valdymas, paaiškėjus tarptautinių sankcijų taikymo aplinkybėms;
  • patikslinta prievolių užtikrinimo priemonės papildymo, perskaičiavimo, grąžinimo ir galiojimo tvarka.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.