Įeiti
Publikuota: 2022-07-05. Atnaujinta: 2022-07-05

VERT: liepos mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​Vidutinė šilumos kaina

Liepos mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,08 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su birželio mėn., kilovatvalandės kaina mažėja 9,82 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite)

Vidutinė šilumos kaina 2022-07.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. liepos mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. gegužės mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į liepos mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gegužės mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 21,21 Eur/MWh – 12,75 proc. mažesnė nei į birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė balandžio mėn. biokuro kaina (24,31 Eur/MWh),  gamtinių dujų kaina 121,38 Eur/MWh – 13,66 proc. mažesnė nei į birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė balandžio mėn. gamtinių dujų kaina (140,58 Eur/MWh).

Per metus (2022 m. gegužės mėn. / 2021 m. gegužės mėn.) biokuro kaina didėjo 97,91 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 254,29 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos gegužės liepai.png

Pirktos šilumos kainos

2022 m. liepos mėn., palyginti su 2022 m. birželio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 19,47 proc.: nuo 2,62 ct/kWh 2022 m. gegužės mėn. iki 2,11 ct/kWh 2022 m. liepos mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite)

Auksionai 2022 liepa.jpg

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. liepos mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. birželio mėn. ir 2022 m. liepos mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje liepos mėn. šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl pigesnės iš NŠG superkamos šilumos bei sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Klaipėdoje šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.
 • Šiauliuose šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina mažėja dėl atpigusių gamtinių dujų ir biokuro ir mažesnės vidutinės superkamos šilumos kainos.


4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2022 liepa.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje liepos mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ aptarnaujami vartotojai (5,18 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Balterma ir ko, UAB aptarnaujami Vilniaus miesto vartotojai (16,46 ct/kWh su PVM).

2022 m. liepos mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. birželio mėn., atskirose savivaldybėse  keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 14,99 proc. (1,36 ct/kWh su PVM).
 • UAB „Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 14,89 proc. (1,66 ct/kWh su PVM) mažiau dėl sumažėjusių gamtinių dujų, biokuro ir iš NŠG superkamos šilumos kainų.
 • Dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų UAB „Kaišiadorių šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos mažėja 12,61 proc. (1,24 ct/kWh su PVM).
 • UAB „Alytaus šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 10,47 proc. (1,04 ct/kWh su PVM) dėl sumažėjusių biokuro ir gamtinių dujų kainų.
 • UAB „Birštono šiluma“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,29 proc. (1,15 ct/kWh su PVM) mažiau dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.
 • Dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų UAB „Palangos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 8,62 proc. (0,89 ct/kWh su PVM) mažiau.

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2022 m. liepos mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį)

Šilumos_kainos_kuro_struktūra_22-07_koreguotas_22-09.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2021 m. realizuotą šilumos kiekį.

 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. liepos mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,46 proc., gamtinės dujos – 27,20 proc.

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 2022-07.png