Įeiti
Publikuota: 2022-07-21. Atnaujinta: 2022-07-21

VERT pritarė UAB „Telšių vandenys“ investicijoms


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Telšių vandenys“ 2019–2022 m. investicijas, kurių vertė yra 14 mln. 680 tūkst. Eur. Teikiamos derinti investicijos finansuojamos bendrovės lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Telšių rajono savivaldybės lėšomis. Taip pat buvo suderintas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu į bendrovės balansą perduotas ilgalaikis turtas (vandentiekio ir nuotekų tinklai, bei vandens ir nuotekų valymo įrenginiai, gręžiniai, inžineriniai statiniai, lietaus nuotekų tinklai ir kt.), kurio likutinė vertė – apie1 mln. 728 tūkst. Eur. Telšių rajono savivaldybės sprendimu bendrovei patikėjimo teise buvo perduoti lietaus nuotekų tinklai.

Bendrovė investavo į vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją Telšių mieste ir rajone.

Planuojama nutiesti 2,4 km naujų nuotekų surinkimo tinklų Tryškių miestelyje (Kalno, Birutės ir Virvytės gatvėse), suteikiant galimybę prie naujai nutiestų nuotekų tinklų prisijungti 60 gyventojų, bei pastatyti nuotekų siurblinę.  Taip pat planuojama  įregistruoti apie 101 km vandentiekio tinklų ir 50 km nuotekų tinklų Telšių mieste.

Siekdama pagerinti nuotekų dumblo tvarkymą ir sumažinti aplinkos taršą, bendrovė investavo į dumblo apdorojimo įrenginių statybą Telšių mieste. Nauji dumblo apdorojimo įrenginiai apima visą dumblo apdorojimo grandį – pradedant dumblo tankinimu, pūdymu, sausinimu ir baigiant dumblo džiovinimu. Taip pat bus įrengta kogeneracinė elektrinė, kurioje deginant dumblo pūdymo metu išsiskyrusias biodujas bus gaminama elektros energija.

Siekdama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai, bendrovė numačiusi 1,4 km paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją Respublikos gatvėje bei atkarpoje iki Turgaus aikštės. Taip pat bus pastatytos paviršinių nuotekų valyklos Laivų g., Žarėnų g. ir ant išleistuvų, esančių prie Vilniaus g. ir Kauno g.

Bendrovė planuoja suprojektuoti ir įrengti naujus paviršinių nuotekų tinklus Kuršėnų, Šviesos, K. Mindaugo, Stoties, Aguonų, L. Pelėdos, Varduvos, Ligoninės, Ramunių, Džiugo, J. Biliūno, Germanto, Minijos, Rožių, Šatrijos, V. Kudirkos, J. Janonio, Alyvų, Butkų Juzės, Ąžuolyno, Žarėnų, Aušros, Lygumų, Tulpių, Šviesos, S. Nėries/Kepyklos, Degaičių, M. Valančiaus, Medvėgalio, Virvytės/Beržų, Parko, Taikos, P. Montvilos gatvėse (iš viso apie 13,5 km).

Bendrovė taip pat investavo/planuoja investuoti į technikos, reikalingos darbams vykdyti, įsigijimą ir atnaujinimą, vandens ir nuotekų siurblių įsigijimą, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją Gedrimų ir Spaskų kaimuose, vandens gerinimo įrangos remontą, vandentiekio tinklo Kranto g. iki sklypo Vilniaus g. 70 įrengimą, kompiuterinės įrangos atnaujinimą ir kt.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-21 posėdžio medžiaga galite ČIA