Įeiti
Publikuota: 2022-07-27. Atnaujinta: 2022-07-27

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą​. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 10 d.

Tikslas - patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše, bei atsižvelgti į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro kainų ženklų augimą.

Siūlomi pakeitimai:

  • Numatyta, kad negalima paskirstyti kitų finansinių-investicinių veiklos sąnaudų, išskyrus iš anksto su VERT raštu suderintų kuro kainų svyravimo rizikos draudimo („hedging“) sąnaudas.

  • Papildyta nuostata, nurodančia, jeigu ūkio subjektas vykdo kelias reguliuojamas veiklas, sąnaudos turėtų būti pirmiausiai paskirstytos tarp reguliuojamų veiklų taikant vienodus paskirstymo kriterijus visose reguliuojamose veiklose, o vėliau paslaugoms (produktams), sudarančioms verslo vienetus - pagal individualius atitinkamos reguliuojamosios veiklos paskirstymo kriterijus.​

  • Patikslintas papunktis, kuriame nurodoma, kad dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų vykdantis ūkio subjektas sistemos apraše nurodo ir pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymo tarp reguliuojamų veiklų kriterijų sąrašą.​

​​⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite p​aštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".