Įeiti
Publikuota: 2022-08-01. Atnaujinta: 2022-08-01

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia viešąją konsultaciją dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 11 d.

Tikslas –  pakeisti metodiką, atsižvelgiant į didėjančias technologinių medžiagų kainas ir kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padengtų būtinąsias sąnaudas ir būtų  subalansuoti ūkio subjektų piniginiai srautai.

Esminiai pakeitimai:

  • Metodika papildoma nuostata, kad derinant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jeigu antrą kartą perskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainoje įvertintų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydis dėl technologinių medžiagų kainų pasikeitimo neatitiko geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo faktiškai trečiaisiais kainų galiojimo metais patirtų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydžio, šis skirtumas įvertinamas bazinių kainų skaičiavimo metu.

  • Keičiama nuostata, reglamentuojanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos sąnaudų perskaičiavimą atsižvelgiant į infliacijos koeficiento ​įtaką. Atsisakoma nustatyto ribojimo, numatančio, kad skaičiavimuose taikomas infliacijos dydis negali viršyti 3 proc. Įvertinus tai, kad bazinės kainos kasmet perskaičiuojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio, atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinantiems kainos nustatymo metams, numatoma bazinės kainos sąnaudas dėl infliacijos koeficiento perskaičiuoti nevertinant bazinėje kainoje nustatytų darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų.

 ⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

​