Įeiti
Publikuota: 2022-08-04. Atnaujinta: 2022-08-04

VERT pakeitė Rinkų tyrimo taisykles, siekdama gamtinių dujų ir elektros sektoriuose užtikrinti veiksmingą konkurenciją


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino pakeistas Rinkų tyrimo taisykles.

Rinkų tyrimo taisyklės pakoreguotos, siekiant įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo paketą, kuriais į nacionalinę teisę perkeltos ES Švarios energijos paketo nuostatos. ES Švarios energijos paketo elektros energijos rinkos modelis yra laikomas moderniausiu ir ateities rinkos poreikiams pritaikytu elektros rinkos teisiniu reguliavimu.

VERT Rinkų tyrimo taisyklės leis VERT sklandžiai atlikti rinkų tyrimo procesą, užtikrinti, kad gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose būtų užtikrinta veiksminga konkurencija, o didelę įtaką turintiems asmenims būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi ar kitokiais veiksmais daryti neigiamą įtaką efektyviai konkurencijai.

Esminiai pakeitimai:

  • ​VERT įvertina rinkos tyrimo atlikimo poreikį savo iniciatyva arba gavusi prašymą. Taip pat atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir į rinkos tyrimo atlikimo praktiką, atsisakoma, kad rinkos tyrimai turėtų būti atliekami ne rečiau kaip kas penkerius metus.
  • Patikslintas pradinis rinkų ir jų segmentų sąrašas, atsisakant atlikti rinkos tyrimą natūralių monopolijų atveju. Pradinis rinkų sąrašas praplėstas įtraukiant ir elektros energijos telkimo rinką.
  • Jeigu atitinkama geografinė rinka apima ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją, VERT nutraukia rinkos tyrimą.
  • Atnaujintas susijusių asmenų vertinimas – susiję asmenys apibrėžiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų.
  • Patikslinti įpareigojimai, kurie taikomi asmeniui, turinčiam didelę įtaką rinkoje, suderinant su Lietuvos Respublikos elektros energetikos ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, t. y. atsisakant įstatymuose nenumatytų įpareigojimų nustatymo didelę įtaką rinkoje turintiems asmenims.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-08-04 posėdžio medžiaga galite ČIA.