Įeiti
Publikuota: 2022-09-07. Atnaujinta: 2022-09-07

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo ir Supirkimo tvarkos, redakcijos, įsigaliosiančios nuo 2022 m. spalio 1 d., pakeitimo projektus. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugsėjo 9 d.

Projektų tikslas – pakoreguoti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti naudojamus rodiklius, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos atspindėtų šilumos gamintojų realiai patiriamus šilumos gamybos kaštus.

Esminiai pakeitimai:

  • Siekiant, kad palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti taikoma elektros energijos įsigijimo kaina atitiktų elektros rinkos kainų lygius, numatyta, kad elektros energijos įsigijimo rinkos kaina apskaičiuojama pagal „Nasdaq OMX“ tinklalapyje (www.nasdaqomx.com) paskelbtus finansinių priemonių ateities sandorių paros kainų indeksus (Daily fix).

  • Numatyta, kad skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas vertinamas taikant lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą (MWh/MWh), nustatytą pagal I grupės B pogrupio įmonių Lyginamuosius rodiklius.

  • Įvertinus faktinius gamintojų patiriamus šilumos gamybos elektros energijos sąnaudų rodiklius, numatyta palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti naudoti biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginį elektros energijos suvartojimo technologinėms reikmėms rodiklį, lygų 22,5 kWh/MWh. ​

⁎⁎⁎⁎⁎

·  Projektas paskelbtas Lietuvos Respubli​kos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

·  Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

·  Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".