Įeiti
Publikuota: 2022-09-22. Atnaujinta: 2022-09-22

VERT pakeitė Vartotojų skundų nagrinėjimo taisykles


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) priėmė sprendimą pakeisti Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles, kurios aiškiau reglamentuos vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėjimo tvarką.

Esminiai pakeitimai:

1. Įtvirtinti nauji skundo pateikimo, formos ir turinio reikalavimai.

2. Skundą bus galima pateikti per E. pristatymo sistemą.

3. Išnagrinėjus skundą, sprendimas priimamas VERT posėdyje ir įforminamas VERT nutarimu.

4. Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad skundo nagrinėjimo metu galima apklausti asmenis ar atlikti faktinių duomenų patikrinimą.

5. Pakeistos nuostatos, susijusias su skundo nagrinėjimo sustabdymu.

6. Atnaujintas skundo formos pavyzdys.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-22 posėdžio medžiaga galite ČIA

​