Įeiti
Publikuota: 2022-09-29. Atnaujinta: 2022-09-29

VERT vienašališkai nustatė UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamąsiasValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vienašališku sprendimu nustatė UAB „Širvintų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios 2022 m. spalio 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo nustatyti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, VERT įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

2022 m. rugpjūčio 4 d. VERT nustatė UAB „Širvintų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias, tačiau Širvintų rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą  šilumos kainų dedamųjų nenustatė.

VERT vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​