Įeiti
Publikuota: 2022-11-16. Atnaujinta: 2022-11-16

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. lapkričio 28 d.

Nutarimo projektas parengtas siekiant tobulinti VERT konsultacijų, teikiamų į VERT pasikreipusiems paklausėjams (ūkio subjektams, vartotojams, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims), rengimo, teikimo, vertinimo ir skelbimo bei suteiktų konsultacijų įrašų naudojimo, saugojimo ir naikinimo tvarką.

Siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą VERT kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą, nutarimo projektu siūloma papildyti aprašą nuostatomis dėl vartotojams VERT teikiamų konsultacijų tvarkos. Atsižvelgiant į tai, siūloma pakeisti aprašo pavadinimą.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  • Nuostatas dėl VERT konsultavimo telefono numeriu 8 800 20500 teikiamų konsultacijų įrašų perklausymo perkelti į VERT pirmininko įsakymu tvirtinamą tvarką.
  • Atsisakyti dviejų lygių konsultacijų (konsultacijos bus teikiamos pagal VERT skyrių kompetenciją).
  • Sutrumpinti VERT interneto svetainėje ir per VERT socialinius tinklus („Facebook“ ir (ar) ,,Linkedin“) teikiamų konsultacijų terminus. Šios konsultacijos bus teikiamos per 1 darbo dieną.
  • Papildyti konsultavimo pagal temas sąrašą.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270..

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".