Įeiti
Publikuota: 2022-11-29. Atnaujinta: 2022-11-29

Gaminantiems vartotojams nustatytos pasinaudojimo tinklais paslaugos kainos 2023 metams


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino gaminantiems vartotojams paslaugos kainas ir procentinį dydį, kuris bus taikomas atsiskaitant už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa" elektros tinklais. Įkainiai galios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Įkainiai apskaičiuoti įvertinus skirstomojo tinklo operatorių planuojamus patirti kaštus, kurie yra būtini paslaugai teikti.

Lentelė Nr.1. 2023 m. paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa“ elektros tinklais (be PVM)

VariantaiMato vienetasAB „Energijos skirstymo operatorius“AB „Achema“AB „Akmenės cementas“UAB „Dainavos elektra“AB „Lifosa“

I variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST

 

VĮ, Eur/kWh

 

0,020-0,0310,0280,057
ŽĮ Eur/kWh 0,0490,0220,0580,0550,116

II variantas.

Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios

VĮ Eur/kW/m.15,91-24,6622,2754,34
VĮ Eur/kW/mėn.1,332,061,863,78
ŽĮ Eur/kW/m.39,1117,5646,2943,9092,59
ŽĮ Eur/kW/mėn.3,261,463,863,667,72
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio

 

VĮ proc.

 

6-7614
ŽĮ proc.125131223
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui

 

VĮ, ct/kWh

*-2,852,3915,743
ŽĮ ct/kWh**2,2235,454,45811,693

* 1 kWh Paslaugos kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ (1 priedas), 6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.

**1 kWh Paslaugos kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. nutarimu O3E-1564 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ (1 priedas), 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai. 

​Visi gaminantys vartotojai yra prisijungę prie AB „Energijos skirstymo operatorius" skirstomojo tinklo. 2023 m. palyginus su 2022 metais: I – II variantų Paslaugos kainos 2023 m. didėja (VĮ tinkle – 11 proc. ir 34 proc., o ŽĮ tinkle – 32 proc. ir 56 proc.). Pagrindinė didėjimo priežastis – padidėjusios skirstymo paslaugos sąnaudos (pažymėtina, kad VERT 2023 metams nustatyta skirstymo paslaugos VĮ tinkle kainos viršutinė riba yra 1,609 ct/kWh, t. y. 0,717 ct/kWh arba 80,4 proc. didesnė nei 2022 m., o ŽĮ tinkle kainos viršutinė riba– 2,905 ct/kWh, t. y. 0,946 ct/kWh arba 48,3 proc. didesnė nei 2022 m.). Taip pat įtakos II variantu Paslaugos kainos didėjimui turėjo skirtingas atgauto kiekio ir galios didėjimo tempas. III varianto Paslaugos kaina (procentinis dydis) 2023 m. ženkliai mažėja (VĮ tinkle 71 proc., o ŽĮ – 64 proc. Pagrindinė priežastis – reikšmingai išaugusi prognozuojama rinkos kaina (palyginus su 2022 m. didėjo 426 proc.).

Lentelė Nr. 2. ESO paslaugų kainų palyginimas.

VariantaiMatavimo vnt.2023 m.2022 m.Pokytis (proc.)
VĮ*ŽĮ**ŽĮŽĮ
I variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio Eur/kWh0,0200,0490,0180,037
1132
II variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kW elektrinės leistinos generuoti galiosEur/kW/metams15,9139,1111,8625,013456
Eur/kW/mėn.1,333,260,992,083457
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekioProc.6122133-71-64

*VĮ – vidutinės įtampos tinkle

**ŽĮ – žemos įtampos tinkle

Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali atsiskaityti Atsinaujinančių išteklių įstatymo 201 straipsnio 5 dalyje nurodytomis kainomis ir keisti atsiskaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą.

Išsamiai susipažinti su VERT  2022-11-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.