Įeiti
Publikuota: 2023-01-19. Atnaujinta: 2023-01-19

Paskelbta deklaracija, skirta skatinti bendrus principus ir priemones pagalbai vartotojams šią žiemą


​2022 m. gruodžio 12 d. pagrindinės reguliavimo institucijas, vartotojų organizacijas, energijos tiekėjus ir skirstymo sistemos operatorius vienijančios asociacijos (Europos vartotojų organizacija (angl. European Consumer Organisation – BEUC), Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators  –  CEER), Europos elektros energetikos federacija (angl. European Federation of the Electricity Industry  –  Eurelectric),  Europos dujų asociacija (angl. European gas association – Eurogas), Europos energijos mažmeninės prekybos įmonės (angl. European Energy Retailers – EER), Europos skirstymo sistemos operatorių asociacijos (angl. EU DSO Entity; European Distribution System Operators – E.DSO), Europos vietinių ir regioninių energetikos įmonių federacija (angl. European Federation of Local and Regional Energy Companies – CEDEC) ir Vietinių energijos skirstymo sistemos operatorių asociacija (GEODE) paskelbė bendrą deklaraciją, kuriai pritarė Europos Komisija ir kuria įsipareigojo skatinti bendrus principus ir skubias priemones, skirtas padėti vartotojams šią žiemą.

Deklaracijoje išdėstytos 4 vartotojų apsaugos priemonių grupės, kurias raginama įgyvendinti šią žiemą:

  1. Atidėti sąskaitų mokėjimus, taikant aiškiais kriterijais ir sąlygomis pagrįstus mokėjimo planus, skirtus visų pirma vartotojams, neproporcingai nukentėjusiems nuo aukštų energijos kainų, ir ypač tiems, kurie pirmą kartą negali apmokėti energijos sąskaitų.

  2. Įsipareigoti nenutraukti energijos tiekimo vartotojams. Tiekėjai, glaudžiai bendradarbiaudami su skirstymo sistemų operatoriais, raginami siūlyti sprendimus, kad būtų išvengta tiekimo nutraukimų, ypač vartotojams, kurie pirmą kartą susiduria su sunkumais, susijusiais su energijos sąskaitų apmokėjimu. Nacionalinės institucijos turėtų siekti nustatyti individualizuotas ir skubias paramos priemones vartotojams apsaugoti. Taip pat turėtų būti teikiama parama energijos taupymo priemonėms įgyvendinti, teikiamos konsultacijos, padedančios vartotojams didinti energijos vartojimo efektyvumą.

  3. Vengti vienašališkų sutarčių pakeitimų. Tiekėjai raginami vengti vienašališkų sutarčių pakeitimų prieš pasibaigiant jų galiojimui.

  4. Aiškiai informuoti vartotojus apie jų teises, teikti visą jiems reikalingą informaciją, susijusią su energetikos krize, kainomis, vartojimu, parama, kitomis priemonėmis. Išsami ir skaidri informacija apie taikomas energijos kainas, apie tai, kaip atsiskaitoma už energiją, ir patarimai, kaip optimizuoti energijos vartojimą, vartotojams turėtų būti teikiama įvairiais komunikacijos kanalais, ne tik galutinėje sąskaitoje. Svarbu, kad vyriausybės, reguliavimo institucijos, įmonės, vartotojų organizacijos dėtų daugiau pastangų informuodamos vartotojus apie krizę, energijos suvartojimą, paramos mechanizmus ir galimus sprendimus, pasinaudojant ir masinės informacijos priemonėmis. Sudarant naują sutartį, vartotojas turėtų gauti aiškią informaciją apie sutarties sąlygas. Vartotojai turėtų būti informuojami apie savo teises ir gauti kontaktinius duomenis, kuriais gali kreiptis pagalbos iškilus mokėjimo sunkumams.

Bendru pareiškimu ES valstybių narių vyriausybės, reguliavimo institucijos, vartotojų organizacijos, energetikos įmonės raginamos įgyvendinti ir taikyti išvardytas priemones bent iki 2023 m. kovo pabaigos. 2023 m. vasarį ir balandį numatoma įvertinti deklaracijoje nustatytų priemonių įgyvendinimą ir gerąją praktiką.

Išsamią deklaraciją (anglų kalba) galite rasti čia.

​